Jakościowy odbiór towarów - sprawdzenie rzeczywistych cech towaru i porównanie ich z cechami podanymi w zamówieniu, dowodzie dostawy i deklarowanymi przez wytwórcę na opakowaniu oraz sprawdzenie, czy przyjmowane towary odpowiadają normom i standardom jakościowym.

zobacz także jednostka sprzedaży detalicznej

Jakość stopień, w jakim zbiór nieodłącznych właściwości wyrobu spełnia wymagania, tzn. aktualne potrzeby i oczekiwania nabywców, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe.

zobacz także norma

Jednostka monetarna - podstawowa jednostka pieniądza (waluty) obowiązująca w danym kraju. W Polsce jednostką monetarną jest złoty podzielony na 100 groszy.

Jednostka (punkt) sprzedaży detalicznej - wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo jednozakładowe, w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną towarów.

ilustracje rodzaje jednostek sprzedaży detalicznej 
ilustracje systemy urządzania sal sprzedażowych samoobsługowych 
ilustracje systemy urządzania sal sprzedażowych z obsługą klienta  
 zobacz także ilościowy odbiór towarów    zobacz także inwentaryzacja   zobacz także jakościowy odbiór towarów
 zobacz także przyjęcie towarów przez jednostkę sprzedaży detalicznej
 zobacz także zapas towarowy w jednostce sprzedaży detalicznej 
 zobacz także
zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej lokalu