Publikacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół - Promocja placówki edukacyjnej -
Wydawnictwo eMPi2 - Sklep internetowy
Szukaj:     
Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna
O Wydawnictwie
Nowości
Kontakt
E-mail:   Hasło:   
Koszyk W koszyku: 0 szt. na kwotę: 0,00 zł
  Strona główna » Publikacje dla nauczycieli, dyrektorów szkół » Promocja placówki edukacyjnej Utwórz konto  |  Zaloguj  
Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies. Więcej o celu ich używania w Polityce cookies. Będąc na stronie wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej
Nasza oferta
Informacje
Pobierz/ Zobacz/ Posłuchaj
format pdf
 


multimedia on-line
Wydawnictwo eMPi2 na Facebook
 
Informacje o publikacji
Promocja placówki edukacyjnej
Brak ceny
Brak ceny
Zamawiana ilość:  
Promocja placówki edukacyjnej
Numer katalogowy PPE
Dostępność Nakład wyczerpany
oprawamiękka
Opis
Spis treści
O Autorze
Więcej ...
NAKŁAD WYCZERPANY!
poradnik, kompendium działań marketingowych w oświacie. W publikacji scharakteryzowano wolny rynek w oświacie i rolę usług edukacyjnych. Przedstawiono działania marketingowe oraz formy i środki promocji, którymi może posłużyć się szkoła, aby zainteresować potencjalnych uczniów; pokazano, w jaki sposób tworzyć jej wizerunek i prowadzić public relations

Autor: Lechosław Gawrecki
ISBN 978-83-61249-08-5
Wyd. 1, 2008
ss. 120
 
Jak budować pozytywny wizerunek placówki oświatowej? Jak zostać zauważonym na rynku usług edukacyjnych? Jakie umiejętności i kompetencje są konieczne, aby skutecznie promować szkołę? Kto powinien się tym zajmować?

Książka stanowi kompendium działań marketingowych w oświacie. W publikacji scharakteryzowano wolny rynek w oświacie i rolę usług edukacyjnych. Przedstawiono działania marketingowe oraz formy i środki promocji, którymi może posłużyć się szkoła, aby zainteresować potencjalnych uczniów; pokazano, w jaki sposób tworzyć jej wizerunek i prowadzić działania z zakresu public relations. Wskazano także skuteczne i profesjonalne działania kierownicze dyrektora-menedżera.
   Celem publikacji jest próba przeniesienia twierdzeń ekonomicznych z zakresu marketingu na grunt pedagogiczny i wykazanie, że w dzisiejszych warunkach promocja szkoły jest konieczna i musi mieć indywidualny charakter. Wolny rynek w oświacie podlega wprawdzie regułom ogólnym tego zjawiska, ale ma też swoją specyfikę, wynikającą chociażby z istnienia obowiązku szkolnego.
   Pierwszy rozdział uzasadnia istnienie wolnego rynku w polskiej oświacie; wskazuje na pozytywne strony tego zjawiska oraz związane z nim niebezpieczeństwa. W rozdziale drugim przeprowadzono analizę istoty marketingu w oświacie, koncentrując się na marketingu usług edukacyjnych, dla którego podstawą jest koncepcja marketingu mix (4P). Jednym z czterech składników tej koncepcji jest właśnie promocja. W rozdziale trzecim. przedstawiono rolę usług edukacyjnych, zwracając szczególną uwagę na ich zasadniczy cel – wspieranie rozwoju dziecka. Kolejny, czwarty rozdział, już bezpośrednio dotyczy zagadnienia promocji. Punktem wyjścia jest teza o integralnym charakterze promocji szkoły oraz świadczonych przez nią usług. Różne formy promocji placówki edukacyjnej opisano w rozdziale piątym. Szczególnie dokładnie przeanalizowano zagadnienie public relations, jako że od działań w tym zakresie najbardziej zależy wizerunek szkoły. W rozdziale szóstym omówione zostały środki, za pomocą których można promować placówkę oświatową. Przedstawiono zarówno działania tradycyjne, jak i nowoczesne – w podrozdziale Materiały elektroniczne (6.2.1) scharakteryzowano stosowaną od dawna reklamę radiową i telewizyjną, a także najnowszą – internetową. Osobą, która powinna kierować tworzeniem strategii promocji szkoły jest dyrektor. Aby był w stanie podołać temu zadaniu musi zarządzać szkołą profesjonalnie, czyli być menedżerem oświaty. Na czym polega menedżerskie zarządzanie szkołą i jakie kompetencje są do tego potrzebne – o tym w rozdziale siódmym. W rozdziale ósmym omówiono kierunki zmian w promocji placówki oświatowej. Ostatni, dziewiąty rozdział, zawiera przykłady promocji konkretnych placówek.
   Książka adresowana jest do pedagogów zajmujących się organizacją i zarządzaniem oświatą, studentów poznających tę dyscyplinę oraz praktyków oświatowych, zwłaszcza dyrektorów placówek edukacyjnych, menedżerów oświaty. Z myślą o nich autor proponuje konkretne rozwiązania i wskazuje praktyczne przykłady marketingu oświatowego.

Fragment książki:
   Charakterystycznymi cechami wolnego rynku, również w sferze edukacji, są wolność i konkurencyjność. Wolność przejawia się swobodą nauczycieli w doborze treści nauczania (choć oczywiście jest to swoboda w obrębie określonych standardów edukacyjnych) oraz w doborze metod postępowania pedagogicznego. Rodzice i dzieci natomiast dysponują wolnością wyboru szkoły, ale także, poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli, przejmują współodpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Swoboda wyboru generuje konkurencyjność placówek edukacyjnych, które muszą starać się o klienta. Sukces w tych staraniach osiągnie ta szkoła, która potrafi umiejętnie się wypromować.
placówka edukacyjna oświata przedszkole  promowanie szkoły
Wprowadzenie
1. Wolny rynek w oświacie 
  1.1. Pojęcie „rynku” i jego uwarunkowania w oświacie
  1.2. Elementy wolnego rynku w polskiej oświacie
      1.2.1. Różnorodność oferty edukacyjnej
      1.2.2. Wielość źródeł finansowania
      1.2.3. Wewnętrzny rynek oświatowy (konkurencja między placówkami oświatowymi)
      1.2.4. Decentralizacja zarządzania szkołą – zwiększenie kompetencji dyrektora
      1.2.5. Swoboda programowa oraz ocenianie wewnętrzne
      1.2.6. Wzrost wpływu rodziców i środowiska lokalnego na szkołę
      1.2.7. Porównywalność jakości pracy szkoły i nauczyciela
      1.2.8. Niebezpieczeństwa wolnego rynku w oświacie
  1.3. Wnioski dla dyrektora-menedżera oświaty
2. Marketing w oświacie 
  2.1. Podstawowe pojęcia i założenia marketingowe
  2.2. Istota marketingu usług edukacyjnych
  2.3. Tworzenie strategii marketingowej w oświacie
  2.4. Koncepcja marketingu – mix usług edukacyjnych
  2.5. Perspektywy marketingu pozytywnego w oświacie
3. Usługi edukacyjne 
  3.1. Usługa jako czynność międzyludzka
  3.2. Istota usługi edukacyjnej
      3.2.1. Wspieranie rozwoju dziecka jako główny cel działania szkoły
      3.2.2. Usługi edukacyjne jako produkt działania szkoły
  3.3. Cechy usług edukacyjnych
  3.4. Jakość usług edukacyjnych
4. Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne 
  4.1. Cele i adresaci promocji
  4.2. Promocja wewnętrzna i zewnętrzna
  4.3. Promocja szkoły a promocja usług edukacyjnych
  4.4. Zasady promocji szkoły
5. Formy promocji szkoły
  5.1. Public relations (PR) szkoły
      5.1.1. Środowisko szkoły
      5.1.2. Public realtions zewnętrzne
      5.1.3. Public relations wewnętrzne
      5.1.4. Wizerunek szkoły jako efekt public relations
      5.1.5. Wizerunek dyrektora jako szczególny element obrazu szkoły
      5.1.6. Zasady tworzenia wizerunku szkoły
  5.2. Reklama
  5.3. „Sprzedaż osobista”
  5.4. Promocja sprzedaży
  5.5. Marketing bezpośredni
6. Środki promocji 
  6.1. Podział środków
  6.2. Rodzaje środków
      6.2.1. Materiały elektroniczne
      6.2.2. Materiały drukowane
      6.2.3. Materiały wizualne i audialne, statyczne oraz ruchome
      6.2.4. Zorganizowane kontakty osobiste
7. Kompetencje menedżerskie dyrektora placówki edukacyjnej 
  7.1. Kierunki przemian w zarządzaniu oświatą
  7.2. Menedżer oświaty – dyrektor profesjonalny
  7.3. Kompetencje dyrektora placówki edukacyjnej
8. Kierunki zmian w promocji placówki edukacyjnej
9. Działania promocyjne w wybranych szkołach – studia przypadków 

  9.1. Działania promocyjne przeprowadzone przez Zespół Szkół Elektroniczno-
        -Telekomunikacyjnych w Lesznie
  9.2. Realizacja zadań promocyjnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
        w Skokach
  9.3. Działania promocyjne Zespołu Szkół Mechanicznych w Słupsku
  9.4. Promocja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach
  9.5. Promocja w lokalnym środowisku Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
  9.6. Obraz działań promocyjnych stosowanych przez szkoły
Bibliografia

Lechosław Gawrecki – dr pedagogiki, profesor nadzwyczajny, specjalista w dziedzinie zarządzania oświatą. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu, którą kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wlkp. Od 1969 do 2004 roku związany z Kaliszem, gdzie był wykładowcą w Studium Nauczycielskim, adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, Oddział w Kaliszu (kierownik studiów podyplomowych, wicedyrektor). W 1993 roku założył w Kaliszu Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty – niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli wyspecjalizowaną w menedżerskim kształceniu kierowniczej kadry oświaty. Do 2008 roku Studium ukończyło ponad 6 tysięcy osób z całego kraju. Od 2004 r. mieszka i pracuje w Gnieźnie, gdzie na bazie SDMO założył Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”. Od 2006 r. jest rektorem tej uczelni. Autor 10 książek i wielu artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, w większości z zakresu marketingu oświatowego. Publicysta oświatowy  („Polityka”, „Głos Nauczycielski”).

Podobne publikacje
 
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 JASNOBRĄZOWY
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 JASNOBRĄZOWY 18,50 zł
NOWOŚĆ! Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień zamieszczony na dwóch stronach) wewnątrz: – skrócone ... 
 
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 BORDOWY
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 BORDOWY 18,50 zł
NOWOŚĆ! Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień zamieszczony na dwóch stronach) wewnątrz: – skrócone ... 
 
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 GRANATOWY
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 GRANATOWY 18,50 zł
NOWOŚĆ! Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień zamieszczony na dwóch stronach) wewnątrz: – skrócone ... 
 
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 ZIELONY
Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 ZIELONY 18,50 zł
NOWOŚĆ! Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień zamieszczony na dwóch stronach) wewnątrz: – skrócone ... 
 
Dyrektor szkoły - pracodawca, menedżer, pracownik
Dyrektor szkoły - pracodawca, menedżer, pracownik 30,00 zł
poradnik prawnoorganizacyjny określający podstawy prawne działalności dyrektora jako pracodawcy; nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły; ich czas pracy i wynagrodzenia, ... 
 
Kompetencje menedżera oświaty
Kompetencje menedżera oświaty Brak ceny
NAKŁAD WYCZERPANY! poradnik dla dyrektorów szkół, przystosowany do realiów polskiej szkoły; wskazuje na rolę dyrektora jako menedżera oświaty, zwraca uwagę na jego umiejętności społeczne i kreowanie wizerunku Autor: Lechosław ... 
 
Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum
Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum 26,00 zł
książka kierowana do doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także rodziców; ukazuje kluczową rolę orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum; jedyny w swoim rodzaju przewodnik po ... 
 
Trzy razy szkoła. Uczniowie - nauczyciele - organizacja
Trzy razy szkoła. Uczniowie - nauczyciele - organizacja 15,00 zł
książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół Autor: Józef Pielachowski Wyd. 1, 2002 ISBN 83-88933-44-2 ss. 160 Książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. Autor przedstawia sytuacje i zjawiska ... 
 
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r.
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r. 15,00 zł
ustawa oświatowa systematycznie aktualizowana po zmianach z 20 lutego 2015 r. stan prawny na 18 marca 2015 r. ISBN 978-83-62325-98-6 ss. 260 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. funkcjonuje w praktyce dwudziesty czwarty ... 
 
Znowelizowana ustawa Karta nauczyciela po zmianach z 20 lutego 2015 r.
Znowelizowana ustawa Karta nauczyciela po zmianach z 20 lutego 2015 r. 9,00 zł
ustawa oświatowa systematycznie aktualizowana po zmianach z 20 lutego 2015 r. stan prawny na 19 marca 2015 r. ISBN 978-83-62325-99-3 ss. 54 Do Karty nauczyciela, aktu prawnego obowiązującego od 1982 r., wprowadzane są często zmiany. W ... 
 
Symbole narodowe - symbole szkolne - ceremoniał szkolny
Symbole narodowe - symbole szkolne - ceremoniał szkolny 15,00 zł
poradnik dotyczący symboli narodowych i ceremoniału szkolnego opracowanie: Reginaldo Cammarano, Stanisław Tomaszkiewicz Wyd. 1, 2013 ISBN 978-83-62325-63-4 ss. 40 Publikacja pomocna w organizowaniu rozpoczęcia i zakończenia ... 
Koszyk
... jest pusty
POLECAMY
1200874 wywołań od 08 październik 2010